Serc

Woensdrecht

Geschiedenis

De huidige gemeente Woensdrecht is ontstaan door de gemeentelijke herindeling in 1997. De toenmalige gemeenten Woensdrecht, Huijbergen, Ossendrecht en Putte zijn toen samengevoegd. Sindsdien opereren ze samen onder de naam gemeente Woensdrecht

 

Bij Koninklijk Besluit van 17 augustus 1819 is het dorp Hoogerheide bij ‘Woensdrecht en den polder Hinkelenoord’ gevoegd, welke herindeling op 1 januari 1821 officieel van kracht werd. De nieuwe gemeente bleef Woensdrecht heten, omdat Hoogerheide nog geen noten op zijn zang had en blijkbaar niemand een dubbelnaam van de gemeente overwoog. Later kreeg Hoogerheide, onder andere door verkeerskundige veranderingen en door het feit dat daar de parochiekerk stond en het zakenleven zich daar concentreerde, meer betekenis en nam dit dorp van lieverlee de functie van centrum over. In het midden van de negentiende eeuw had Hoogerheide al zo ver de rol van centrum overgenomen, dat daar in 1868 het nieuwe gemeentehuis en de nieuwe school gevestigd werden. Woensdrecht had daar grote moeite mee, wat aanleiding heeft gegeven tot felle debatten in de raad en een dikwijls hoog oplopende vijandigheid tussen de twee dorpen. De opkomst van Hoogerheide en de terugval van Woensdrecht waren echter meer een gevolg van structurele ontwikkeling dan van een welbewuste sturing. Blijft over de wat bijzondere situatie dat de gemeente Woensdrecht, die sinds de herindeling op 1 januari 1997 uit vijf kernen bestaat, in Hoogerheide zetelt. 

Agrarische gemeenschap 


In de 
zestiende eeuw werd het gebied omschreven als: "de hoge, middelbare en lage heerlijkheid met, cijnzen, breuken, bodemgeld van het bier, visserijrechten in de Schelde vogelarij, jachtrecht van konijnen, veldhoenders, ganzen enz., tienden van granen, varkens, bijen, schapen en ganzen." Er hoorden toen beemden (lage weiden) en een bos bij. Het dorp telde in die tijd slechts een negentiental woningen. 

Van oorsprong was het een zuiver agrarische gemeenschap. Op de zandgronden hadden velen hun eigen kleine landbouwbedrijfje, dat met inzet van het gehele huisgezin draaiende werd gehouden. In het laatste kwart van de negentiende eeuw ontstond er een nieuwe vorm van industrie: de steen- en pannenindustrie. Het agrarische karakter bleef echter nog tot het midden van de twintigste eeuw overheersen. Slag om Woensdrecht Nationale bekendheid geniet het kleine dorp Woensdrecht door de hevige gevechten die in 
oktober 1944 zijn geleverd, de zogenaamde ‘Slag om Woensdrecht’ door de Royal Hamilton Light Infantry. De Canadese bevrijders waren tot het besef gekomen dat het bezit van de hoogte bij Woensdrecht van doorslaggevende betekenis was voor de toegang tot Zuid-Beveland. Op 16 oktober begonnen de gevechten, die op 24 oktober zouden resulteren in de bevrijding van Woensdrecht en omgeving. Een drietal monumenten, bijeengebracht op het ‘Driehoekje’ bij de Nederheide, Nieuweweg en Onderstal, herinnert aan deze bange dagen

Prettig wonen en recreëren

Woensdrecht is de groene gemeente en actieve gemeente op de Brabantse Wal, gelegen tussen Bergen op Zoom en Antwerpen enerzijds en Zeeland en Breda.De natuurlijke omgeving van Woensdrecht is mooi om in te wonen en vooral om actief in te recreëren. In het bijzonder om te fietsen,wielrennen of mountainbiken,maar ook  om te wandelen en paardrijden. Wilt U wonen dichtbij de natuur,een fysieke uitdaging aangaan, iets leren over natuur en landschap en tot rust komen in een groene omgeving?  Dan is Woensdrecht de aangewezen gemeente!

Natuur-en landschapsbeleving

De bosrijke omgeving, de natte natuurparels de Noordpolder en de Blaffert en grenspark De Zoom-Kalmhoutse Heide zijn gebieden, waar U de natuur al wandelend  en fietsend optimaal beleeft. De polders en recreatieboerderijen geven U dat typische plattelandsgevoel. De Volksabdij en Kasteelpark Ravenhof-Moretusbos geleiden U over een tijd als recreatieve poort met informatie en faciliteiten naar de Brabantse Wal en naar grenspark Plus. Dit zijn de uit te breiden delen van Grenspark De Zoom-Kalmhoutse Heide. Er zullen nog meer recreatieve poorten komen,waar men informatie kan krijgen over provinciaal de Brabantse Wal en kan ontspannen in de natuurlijk omgeving,zoals Landgoed en Oranjerie Mattemburgh te Hoogerheide. Voor de actieve inwoner en recreant,maar ook voor degene die op rust is gesteld, is Woensdrecht een aantrekkelijke gemeente 

 Wielertoerisme

Wie in Woensdrecht woont ,ervaart dat inwoners een hart hebben voor de wielersport. Woensdrecht is de wielergemeente op de Brabantse Wal. Dit kan men ervaren als fietser met de vele fietspaden-en routes in de bosrijke omgeving en op het platteland. Maar ook door de rijke wielerhistorie te ontdekken en door deel te nemen of te kijken bij de vele georganiseerde wielerevenementen zoals de Grote Prijs Adrie van der Poel Hoogerheide. De doorkomst van de Tour de France op 4 juli 2010  en de start van de Eneco Tour in 2012 waren  ook een mooie belevenis voor de  gemeente  en de regio. Het WK veldrijden in 2014 wordt weer een wielerhoogtepunt, waar U als inwoner en recreant van geniet

Overzicht wielerevenementen 

 • Grote prijs Adrie van der Poel Hoogerheide
 • Wielerronde van Woensdrecht, Woensdrecht
 • Wielerronde van Huijbergen, Huijbergen
 • Wielerronde van Hoogerheide, Hoogerheide 
 • Gezinsfietstocht-laatste zondag van september
 • Sluitingsprijs Putte-Kapellen, Putte  

 

Brabantse Wal

 Op de grens van Brabant en Zeeland ligt de Brabantse Wal. Een gebied waar natuurschoon, monumenten en culturele evenementen met elkaar verweven zijn . De  Brabantse Wal is een zandplaat dat zich, in het uiterste Westen van de provincie Noord Brabant , uitstrekt van de Belgische grens in het zuiden bij Putte en Woensdrecht , via Bergen op Zoom en de Wouwse Plantage tot aan Steenbergen in het noorden. Het gebied valt op door een grote verscheidenheid in landschappen. Hoogerheide is  (evenals de overige kernen van de gemeente Woensdrecht)  gelegen op de Brabantse Wal, een steilrand of zoom die de overgang vormt van de hoge zandgronden naar de lager gelegen zeekleipolders. De steilrand is door zijn hoogte - bij Hoogerheide tot maximaal 22 meter boven NAP - een opvallend element in het landschap. De Brabantse Wal vindt hoogstwaarschijnlijk zijn oorsprong in het Pleistoceen, het tijdvak van de IJstijd dat zo’n 1,6 tot 2 miljoen jaar geleden begon. Onder invloed van getijdebewegingen werden afwisselend klei en zand afgezet. Door grootschalige bodembewegingen verschoof de loop van Rijn en Maas naar het noordoosten en verscheen de Schelde in het gebied. Deze rivier heeft tienduizenden jaren lang steeds wat zand en klei van de Wal geknabbeld en een steile wand achtergelaten. Later, toen het warmer werd en de zeespiegel steeg (in het Holoceen, vanaf 10.000 jaar geleden), heeft de zee ten westen van de rand dikke lagen klei afgezet. Op de hogere gronden vond vooral verstuiving van zand plaats, waarop zich later de uitgestrekte bossen vormden, die nu de Brabantse Wal bedekken. 

Grenspark de Zoom/Kalmthoutseheide 

Een absoluut hoogtepunt van de natuur van Woensdrecht is het Grenspark de Zoom-Kalmthoutse heide, op de grens van Nederland en Vlaanderen. Uniek als eerste grensoverschrijdende park. Beleef zelf hoe uniek het park is met de vele landschappen. Heide ,vennen ,stuifduinen,weilanden en bossen,u heeft ogen tekort. Vind alle wetenswaardigheidjes bij het bezoekerscentrum De Vroente in Kalmthout. Of doe samen met de kinderen het natuurspel verkrijgbaar  bij Recreatiecentrum en De Volksabdij.  Niets is leuker dan spelen in de natuur.

Landgoed Mattemburgh

 Trakteer U zelf af en toe op luxe bij Landgoed Mattemburgh bij Oranjerie Mattemburgh. Ongetwijfeld het mooiste landgoed in Woensdrecht. En met het oudste bosreservaat van ons land. Beleef de rijkdom ook rondom het landgoed in de Engelse en Franse tuin. Vanaf het witte theehuisje heeft u drie totaal verschillende uitzichten. De ijskelder onder het theehuis en de bunkers in het bos vormen de belangrijkste winterverblijfplaats voor vleermuizen in West Brabant. De komende jaren wordt het landgoed nog mooier gemaakt.

Recratieve routes

Nergens kunt u zo actief  de natuur en het landschap ontdekken als in Woensdrecht. Een eldorado voor u als u van fietsen en wielrennen houdt. U beleeft de natuur het beste al wandelend ,fietsend of te paard. De routes zijn verkrijgbaar bij de VVV Brabantse Wal en sommige te downloaden. Ga naar touristische informatie 

Fietsroutes

Woensdrecht leent zich bij uitstek voor een heerlijke fietstocht. Hier en daar moet een klein stukje vals plat worden overwonnen. Maar de beloning in de vorm van een schitterend vergezicht of een lekkere afdaling ,maakt die inspanning ruimschoots de moeite waard. De volgende  routes komen door Woensdrecht

 

 • Fietsroute Slag om Woensdrecht  
 • In het wiel van de kampioenen op de Brabantse Wal
 • Monumenten-en kunstroute  gemeente Woensdrecht
 • Rondje Culinair
 • Zeebra ( Zeeland-Brabant) route Zuid

 

Wandelroutes

Woensdrecht is de plek bij uitstek om uw wandelschoenen aan te trekken. Van korte wandelingen tot lange afstandswandelroutes. De volgende routes komen door Woensdrecht:

 

 • Wandelroutenetwerk Brabantse Wal Kaart
 • Streek pad Brabantse Wal  ( wandelroute van 2013 )
 • Wandelgidsje van Stichting de Brabantsw Wal
 • Wandelroutes per natuurgebied
 • Monumenten-en kunstroute gemeente Woensdrecht
 • Wandelgids de Brabantse Wal

 

 Ruiter en mountainbikeroutes

In het Grenspark zijn ruiterroutes met variërende lengtes tussen 6 en 12 km

Stratpunt Manege de Wolf  , Huijbergen Er komt ook een ruiterroute bij De Volksabdij. De komende jaren worden mountainbikeroutes ontwikkeld in het Grenspark de Zoom-Kalmthoutse heide,waaronder bij de Volksabdij in Ossendrecht