Serc

Huisvesting

Belangenverenigingen huiseigenaren Parklaan

Secr.: mw. W.J. Postuma-Dielissen

Parklaan 101

4645 RW Putte

0164602610

Huuders-en bewonersbelangenverenigingen

inl.: Chr. A.N.Mooijman

Ligusterstraat 22

4645 BX Putte

0164602969

Huudersbelangenvereniging Woningstichting Woensdrecht

Secr. A.Suijkerbuijk

Postbus 133

4630 AC Hoogerheide

0164614569

Woningstichting Woensdrecht

Jan van der Heijdenstraat 14

4631 NH Hoogerheide

Postbus 54

4630 AB Hoogerheide

0164613313

Website