Serc

Aviolanda

Aviolanda Woensdrecht

Aviolanda Woensdrecht is een integrale gebiedsontwikkeling rond vliegbasis Woensdrecht die kansen biedt aan mensen, de natuur en bedrijven. Overheid, onderwijs en ondernemers werken nauw samen aan de economische, ecologische en sociaal-culturele ontwikkeling van het gebied.

De geschiedenis in vogelvlucht
Rond 2005 werd er landelijk al gesproken over het ondersteunen van initiatieven op het gebied van onderhoud in Zuid Nederland. Woensdrecht kwam al snel in beeld als centrum voor luchtvaartonderhoud. Positieve factoren hiervoor zijn de aanwezigheid van de landingsbaan van vliegbasis Woensdrecht, het Logistiek Centrum Woensdrecht, Fokker en de opleiding voor luchtvaarttechnici.
In het voorjaar van 2007 besloot de provincie Noord-Brabant, samen met de gemeente Woensdrecht en vliegbasis Woensrecht te werken aan een clustering van economische activiteiten in de luchtvaartonderhoudsector. Onder de naam 'Maintenance Valley' richtte men zich op MRO (maintenance, repair en overhaul) voor zowel militaire luchtvaart als burgerluchtvaart.
Met een aanzienlijke bijdrage van de provincie Noord-Brabant en het Dutch Institute World Class Maintenance (DI-WCM) is verder vormgegeven aan de opzet van dit programma. In 2008 is er consensus bereikt met alle betrokken partijen en is de naamsverandering van 'Maintenance Valley' naar 'Aviolanda Woensdrecht' ingevoerd. Inmiddels hebben zich bedrijven gevestigd als het Nederlands Lucht- en Ruimtevaart laboratorium, DutchAero Services, Terma, European Knowledge Center for Composite repair, BOEING, Elbit Systems of America en Aircraft End of Life Solutions.

Er is een Joint Venture opgericht om het mogelijk te maken voor nieuwe luchtvaartbedrijven om zich te vestigen in de nabijheid van de landingsbaan. Voor de oprichting van de Joint Venture is door verschillende partijen een financiƫle injectie gedaan, voor 60% door de provincie Noord-Brabant, voor 20% door de gemeente Woensdrecht en voor 20% door Stork/Fokker. Op het voormalige Stork/Fokkerterrein is beschikbare grond voor nieuwe bedrijven bouwrijp gemaakt en het heet nu Business Park Aviolanda.

 

Naamgeving
De naam Aviolanda Woensdrecht is ontleend aan de Maatschappij voor Vliegtuigbouw Aviolanda, een Nederlandse vliegtuig- en carrosseriebouwer die van 1927 en 1967 in Papendrecht en Woensdrecht gevestigd was.